Puljer

BMMK

Børns Møde med Kunsten (BMMK) giver regionens børn og unge mulighed for at møde kunstnere inden for billedkunst, scenekunst, litteratur, musik, dans, fotografi, landart m.m.

BMMK er en pulje, der kan bruges af alle skoleformer og institutioner, både foleskolen, SFO'er, friskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler, VUC, kulturskoler, museer og andre kulturinstitutioner. Indholdet i forløbene tilrettelægger skolerne/institutionerne selv sammen med kunstnerne.

Skole og institutioner kan i løbet af året ansøge om projekter - der er altså ingen ansøgningsfrist.

 

Huskunstnerordningen

Huskunstnerordningens formål er at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

Denne pulje kan søges til støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m.

Puljen kan søges to gange årligt og fristerne er 7. marts 2017 / 5. september 2017

 

Børnehavepuljen

Nye oplevelser stimulerer børn. Derfor har Nordea-fonden afsat 2,5 mio. kr., der skal hjælpe børnehaver med at få flere gode oplevelser.

Søg op til 5000 kr. i støtte til en tur med børnehaven. Der er ingen ansøgningsfrist. Puljen kan søges ind til pengene er uddelt.

 

Lille kulturpulje

Den lille kulturpulje støtter mindre projekter, forprojekter og forundersøgelser, hvor en hurtig og forholdsvist lille bevilling gør en stor forskel for den kulturelle udvikling i Nordjylland.

Støttebeløb fra den lille kulturpulje ligger mellem 10.000 kr. og 75.000 kr. Der er i alt afsat ca.  400.000 kr. til Region Nordjyllands lille kulturpulje i 2017.

Ansøgningsfrister i 2017:

1. marts 2017

1. juni 2017