Gratis

Salmesangsdag: Kain, hvor er din bror

Beskrivelse

Traditionen tro tilbyder Skole-kirke-samarbejdet hvert år en Salmesangsdag, så elever og lærere kan synge sammen i lokale kirker. Man mødes en times tid, synger sammen, lytter til musik og hører fortællinger. Skole-kirke-samarbejdet betaler bustransport til arrangementerne.

Formål

At eleverne oplever glæden ved musik, fortælling og fællessang.

At eleverne lærer fire bibelhistoriske salmer at kende; og fortællingerne bag salmerne.

At elever møder elever fra andre skoler og synger sammen med dem.

At eleverne fordyber sig æstetisk i kulturbærende fortællinger.

Undervisningsmateriale
Der udgives forberedelsemateriale før efterårsferien.
Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.11.2018